"SKIBET ER LADET MED" - sang, historier og drama

Årets salmesangsprojekt fra RAMS tager udgangspunkt i skibe af mange slags: Vikingeskibe, fuldriggere, Noas ark og kirkeskibe.

Der bliver søgang i Ribe Domkirke, når 5.000 skoleelever fra hele Ribe Stift kommer og synger salmer i november måned. Der bliver sunget igennem og lyttet til de mange dramaer, der udspiller sig, når domkirken er skueplads for forlis og søgang fra fortid og nutid.

Salmesangsarrangementet foregår kl 10.30 fra den 7. til den 22. november (mandage undtaget). Der er plads i sideskibene for alle, der har lyst til at opleve de mange børn, der synger sammen.

Elever fra Markusskolen deltager torsdag den 8. november; elever fra Ådalskolen Bohr deltager fredag den 16. november; og elever fra Fourfeldtskolen Bohr deltager torsdag den 22. november.

RAMS, Menighedsrådenes Skoletjeneste i Ribe stift, står for arrangementet, og de præcise tidspunkter for begivenheden kan ses på RAMS’ hjemmeside www.skolekirke-ribestift.dk