Mindegudstjeneste i Sædden Kirke

SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 17.00

På Alle Helgens Dag er der en særlig mindegudstjeneste i Sædden Kirke.

Alle Helgens Dag er en dag, hvor vi mindes dem, der er døde i årets løb. Derfor bliver det en gudstjeneste, hvor vi vil lade fællessang, musik og korsang veksle med læsning af tekster fra Bibelen. Der bliver også tid til stilhed og eftertanke under navneoplæsning af dem, der er begravet eller bisat fra kirken eller ved kirkens præster.

Der er mulighed for at tænde lys for afdøde inden gudstjenesten.

Organist Carmen Breckau og Sædden Kirkes kor medvirker.
Derudover medvirker Lada Fedorova, violin og Sidse Henriksen, sang.

Gudstjenesten er for alle, men især for dem, der har mistet et familiemedlem eller en anden nærtstående i løbet af året, der er gået.

Præsterne ved Sædden Kirke

Læs mere om allehelgen hér