Menighedsrådsudvalg

Menighedsrådet har nedsat følgende udvalg til at varetage specielle områder:

Kirkeudvalg:
Thomas Hansen - formand
Birthe Melstrup
Else Kierulf Dahl
Lis Moth Nielsen
Eline Smedegaard Pedersen

Præstegårdsudvalg:
Søren Assenholt Muff - formand
Birthe Melstrup
Eline Smedegaard Pedersen
Gert Skovdal

Valgudvalg:
Thomas Hansen - formand
Lis Moth Nielsen
Steen Boberg Christiansen
Underskriftbemyndigelse:
Thomas Hansen
Birthe Melstrup

IT-udvalg:
Thomas Hansen - formand
Steen Boberg Christiansen
Præste-repræsentant
Tina Juhl Aagaard

Kontaktudvalg:
Lis Moth Nielsen - formand
Thomas Hansen
Birthe Melstrup
Else Kierulf Dahl
Eline Smedegaard Pedersen
Steen Boberg Christiansen

Kommunikationsudvalg:
Henriette Schertz Lauridsen (webmaster) - formand
Birgit B. Antonsen
Tage Kristian Kristensen
Steen Boberg Christiansen
Michaela Lydiksen

Børne- og ungemedarbejder udvalg:
Gert Skovdal - formand
Henny Dobrick
Eline Smedegaard Pedersen
Carina Hansson
Henriette Schertz Lauridsen

Aktivitetsudvalg:
Knud Mikkelsen - formand
Else Kierulf Dahl
Gert Skovdal
Birthe Melstrup
Henny Dobrick
Søren Assenholt Muff
Steen Boberg Christiansen
 
Hanne Scherning Sandbæk
Dora Kristensen Pedersen
Michaela Lydiksen
Eline Smedegaard Pedersen
Sigrid Olesen
Bent Skovhus
Tage Kristian Kristensen
 
Frivillige-udvalg
Bent Skovhus
Henny Dobrick
Hanne Scherning Sandbæk
Henriette Schertz Lauridsen
 
4-sognsudvalget:
Eline Smedegaard Pedersen
Indsamlingsansvarlig,
Folkekirkens Nødhjælp:

Michaela Lydiksen - indsamlingsleder
Gert Skovdal
Dora Kristensen Pedersen
 
Repræsentant i bestyrelsen for
Kirkekasserer Esbjerg/Fanø:

Else Kierulf Dahl
Kontaktperson til RAMS:
Birgit B. Antonsen
Michaela Lydiksen
 
Kontaktperson til plejehjem:
Sigrid Olesen
Tina Juhl Aagaard
Jan Hansen
Kontaktperson til
Børne- og Ungdomsudvalg:

Gert Skovdal - formand
 

Desuden nedsættes der af og til ad hoc udvalg til at varetage kortvarige opgaver.