LutherTavle

I forbindelse med Reformationsjubilæet i 2017 hænger der i Sædden Kirke en LutherTavle.

LutherTavlen er udarbejdet af Folkekirkens Konfirmandcenter, måler 180 x 200 cm, er lavet af stof og illustreret af Ole Steen Pedersen.
Tavlen består af 3 lag, mange fortælling og et utal af hints og finurligheder. Første lag er kirkedøren i Wittenberg, som Martin Luther i 1517 slog de 95 teser op på. Andet lag er opslag med centrale faser i Luthers liv. Og tredje lag er knasthuller med "kik ind" til nutiden som følge af reformationen.

Lidt om Luther
Martin Luther (1483 -1546) var en tysk munk, reformator og teolog. Han blev optaget i augustiner-eremitternes munkeorden i byen Erfurt, hvor han senere også blev trænet til præstegerningen. Tiden som munk og præst i Erfurt gav ham en så grundig katolsk uddannelse, at det siden førte til et professorat ved universitetet i Wittenberg.

På en rejse til Rom så Luther med egne øjne, hvordan den katolske kirke misbrugte ideen om afladshandelen til at tjene penge. Hans oplevelser i Rom og reformationens begyndelse skete på baggrund af Luthers såkaldte ”reformatoriske opdagelse”, som han fandt frem til ved studier i det Nye Testamente, nærmere bestemt i Paulus´ brev til Romerne kap.1. v.16-17, hvor der står: ”For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.  For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro«

Reformationen begyndte således i 1517, med Luthers berømte 95 teser mod den romersk katolske kirkes afladspraksis. Det var egentlig ikke et skelsættende teologisk brud, og reformer af den katolske kirke var tidligere forsøgt af andre før Luther, men afladsteserne førte få år efter til et uigenkaldeligt brud med den katolske kirke og paven i Rom Leo X, samt med Kejser Karl den 5, der var og forblev stærkt katolsk sindet.
Anderledes var det med kurfyrst Frederik ”Den Vise” af Sachsen. Han blev Luthers redning, for I 1521 fik Luther i byen Worms lejlighed af den katolske kirke til at tilbagekalde sine teologiske tanker og skrifter. Det er ved den lejlighed, at han siger de berømte ord:  ”Jeg hverken kan eller vil tilbagekalde noget, for det er hverken sikkert eller bringer frelse at gøre noget mod sin samvittighed. Gud hjælpe mig, Amen."

For de ord og for sin manglende vilje til at tilbagekalde sine skrifter og tanker blev Luther erklæret fredløs og han søgte tilflugt hos Frederik den Vise på slottet Wartburg. Det er hér på slottet at Luther oversætter det Nye Testamente til tysk. En oversættelse, der med sine mange sproglige nydannelser kommer til at danne grundlaget for det moderne tyske sprog. Siden påbegynder han også arbejdet med oversættelsen af det Gamle Testamente til tysk, hvilket tog noget længere tid, men det var i sig selv et imponerende oversættelsesarbejde, der vidnede om Luthers helt ekstraordinære teologiske og sproglige begavelse.

Luther var en alsidig mand og hans evner rakte også ud over det akademiske. Han var selv lutenist og skrev flere salmer, som er repræsenteret i Den Danske Salmebog.

Ja, Luther havde øre for musikken, men han havde også øje for kvinder, og han gifter sig efter bruddet med Rom med en bortløben nonne ved navn Katharina von Bora, som han fik flere børn med.

Luther ønskede at rense ud i den katolske kirkes misbrug af de kristne læresætninger, herunder afladshandlen. Egentlig ville han genetablere kirkens enhed på et sandt evangelisk grundlag, men hans tanker, gerninger og ord, som han ikke var til sinds at tilbagekalde, betød, at den kirkelige enhed i Vesteuropa og i Nordeuropa sprængtes og hans skrifter fik efterfølgende også store og varige politiske og kulturforandrende konsekvenser, som præger vores vestlige samfund den dag i dag.

Martin Luther var én af den europæiske ånds- og kulturhistories allerstørste kæmper, hvis betydning næppe kan overvurderes.

Tekst: Sognepræst Tage Kristian Kristensen


Esbjerg Kommune, MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring og biskop Elof Westergaard skyder Reformationsåret i gang med et enestående udendørs arrangement  "Reformationsjubilæum ud under åben himmel". Det er torsdag den 10. august kl. 16.00-20.30 på Myrthuegård. Læs mere hér
Kirkerne i Esbjerg og på Fanø arrangerer Luther Fest i anledning af Reformationsjubilæet. Festen foregår i og omkring Vor Frelsers Kirke lørdag den 19. august kl. 10.00-17.00 (i forbindelse med Esbjerg Festuge). Læs mere hér
Ribe Stift markerer reformationsjubilæet med 
et folkemøde i Ribe i dagene 12.-15. oktober 2017Folkemødet vil være sammensat af en bred palet af arrangementer: koncerter, teaterforestillinger, en filmfestival, diverse workshops, byvandringer, andagter, salmesang, korsang, cafédebatter, udstillinger, SKILLS, festligt samvær med reformationsøl, mad og meget mere.
Læs mere hér