KIRKELIG AFTENUNDERVISNING I ESBJERG

Et tilbud til dem, der gerne vil gå i dybden med den kristne tro

Det er teologi for lægfolk, afholdt i Esbjerg med kompetente undervisere fra Menighedsfakultetet i Aarhus og lokale præster/teologer. Arrangementerne finder sted 5 onsdage i vinterhalvåret 2018 - 19. Den første kursusaften er afviklet, men det er muligt at deltage enkelte aftener. Tilmelding til enkelte aftener skal ske senest 3 uger før de pågældende aftener.

NÆSTE KURSUSAFTEN ER ONSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 16.30-21.00 I SÆDDEN KIRKE
Tilmelding senest den 31/10 på www.teologi.dk/tilmeld. Pris: 250 kr. inkl. forplejning