Gudstjenester

Tidspunkterne for de forskellige former for gudstjenester kan du se på gudstjenestelisten.

Højmesse
Rytmiske gudstjenester
International Church
Familiegudstjeneste
Ungdoms- og lysgudstjeneste
Fastelavnsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste
BUSK-gudstjeneste
Om at synge med i kirken
Gudstjenester på ældrecentre
Ældregudstjenester
Børnepasning

Højmesse
Højmessen er en gudstjeneste, der følger højmesseritualet, som findes bag i salmebogen. Højmessen finder sted i alle landets kirker hver søndag og er forholdsvis ens. Dog er der en del mindre landsbykirker, som ikke har gudstjenester hver søndag. I Sædden Kirke finder højmessen sted kl. 10 hver søndag og de fleste helligdage. Det er fortrinsvis under højmessen, at dåb finder sted. I Sædden Kirke er der under prædikenen ved enkelte højmesser børneprogram. Under højmessen i Sædden Kirke er det et medlem af menigheden, der læser ind- og udgangsbøn.

On this website "Folkekirkens Mellemkirkelige Råd" you can read more about liturgy and hymns of the Evangelical Lutheran Church in Denmark.

Efter højmessen er der kirkekaffe i salen, hvor der er mulighed for at få en snak bl.a. om dagens gudstjeneste.

Vi havde påskedag 2016 fornøjelsen af at have besøg af TV SYD, der optog gudstjenesten. Du kan se gudstjenesten hér.

Rytmiske gudstjenester
Rytmiske gudstjenester er en anderledes form for gudstjeneste, der bærer præg af rytmiske sange ledt af et band.
Der kan til tider også være solosang, drama, dans eller andre indslag i gudstjenesten.
Læs mere hér

International Church
If you want to praise and worship God together with other international people in Esbjerg, you can join our christian community in Sædden Kirke.
The services are based on the evangelical Lutheran Church and will be in english language or translated into english.
Read more about it here

Familiegudstjeneste
Familiegudstjenester er anderledes gudstjenester, som både i form og indhold retter sig mere til børn end sædvanligt. Nogle gange er gudstjenesten tilrettelagt sammen med minikonfirmander.

Ungdoms- og lysgudstjeneste
Dette er en anderledes gudstjeneste med musik og masser af levende lys samt spændende vandring og opgaver rundt i kirken. Efter gudstjenesten er der sodavand og chips. Gudstjenesten sker i samarbejdet med børne- og ungdomsorganisationerne i sognet.

Fastelavnsgudstjeneste
Hvert år til fastelavn er der en særlig fastelavnsgudstjeneste, som også er en familiegudstjeneste. Her er alle børn velkommen til at møde udklædte. Efter gudstjenesten vil der tøndeslagning inddelt i forskellige aldersgrupper. Derefter er der salg af fastelavnsboller, sodavand og kaffe/te og kåring af kattedronninger-/og konger samt bedst udklædning. Arrangementet sker i samarbejdet med børne- og ungdomsorganisationerne i sognet.

Friluftsgudstjeneste
Den første onsdag i september er der familiegudstjeneste på plænen foran kirken. Efter gudstjenesten er der forskellige aktiviteter for alle. Der er mulighed for at købe grillpølser. Arrangementet sker i samarbejdet med børne- og ungdomsorganisationerne i sognet.

BUSK-gudstjeneste
Den sidste søndag i oktober hvert år er BUSK-søndag. BUSK står for BØRN - UNGE - SOGN - KIRKE. Der vil være en speciel børnevenlig gudstjeneste i samarbejde mellem sognets børne- og ungdomsorganisationer. Efter gudstjenesten kan der købes en let frokost, og derefter er der underholdning for børn og unge i kirkens mødesal.

Om at synge med i kirken
Læs hér organist Birgit B. Antonsens tips om at synge i kirken

Gudstjenester på ældrecentre

Fovrfeld Ældrecenter
Der arrangeres gudstjenester på Fovrfeld ældrecenter 4. onsdag i hver måned, dog ikke i juli. I december er der kun gudstjeneste lillejuleaftensdag. Gudstjenesterne finder sted i det første lokale på højre hånd set fra hovedindgangen. Ældre uden for ældrecenteret er også meget velkomne. Gudstjenesterne har en varighed på ca. 30 min. Efter gudstjenesten serveres der kaffe.

Lyngvejs Ældrecenter
Der arrangeres gudstjenester på Lyngvejs ældrecenter 2. torsdag i hver måned, dog ikke i juli. I december er der kun gudstjeneste juleaftensdag. Gudstjenesterne finder sted i centerets cafeteria. Ældre uden for centeret er også meget velkomne. Gudstjenesterne har en varighed på ca. 30 min. Efter gudstjenesten serveres der kaffe.

Esehuset
Der arrangeres gudstjenester på Esehuset den 1. tirsdag i hver måned, dog ikke i juli. Gudstjenesterne finder sted i centerets cafeteria. Gudstjenesterne har en varighed på ca. 30 min. Efter gudstjenesten serveres der kaffe.
Derudover arrangeres der på Esehuset sangaftener (se datoerne hér).

Ældregudstjenester
3 gange om året inviterer vi beboere, pårørende og personale fra sognets ældrecentre samt andre ældre i sognet til ældregudstjeneste. Vi begynder med gudstjeneste i kirken. Derefter er der kaffebord og hyggeligt samvær i salen. Organist Birgit Antonsen har harmonikaen med.

Alle gangbesværede med bopæl i Sædden sogn har mulighed for at blive transporteret gratis til gudstjenesten med kirkebil.

Børnepasning
Gudstjenester er også for børn i Sædden Kirke. Derfor tilbyder frivillige børneprogram for alle børn ved enkelte højmesser kl. 10 søndag formiddag. Børneprogrammet foregår under prædikenen.

De små børn (0 - 3 år)
0-3 årige børn kan ifølge med en voksen lege i lokale 1. Der er stillet legesager frem, og der er også mulighed for at følge med i prædikenen via højtaler.

De store børn (fra 4 år)
Fra 4 år undervises og beskæftiges børnene i lokale 2 af arrangørerne af børneprogrammet. De synger, tegner og hører bibelhistorier.

… og hvor længe varer det?
Den, der har ansvar for børneprogrammet, tager børnene med ud i et lokale før prædikenen og tager dem med ind igen under salmen efter prædikenen. Det bliver annonceret ved gudstjenesten. Børneprogrammet varer ca. 25 min. Nærmere oplysninger kan fås hos Jytte Skovhus Christensen, tlf. 26 28 65 33.