Dannelse

Dannelse blev aktuel med syndefaldet, da Eva lod sig friste til at spise af æblet fra Kundskabens Træ. Adam og Eva blev dødelige, fordrevet fra Edens Have – og skulle nu klare sig i livet og i verden. Men hvordan skulle de danne sig?

Kirkehøjskolen har arrangeret seks foredragsholdere med baggrund i teologien, højskolebevægelsen og historien, som vil komme og give deres bud på spørgsmålet, som i dag er mere aktuelt og komplekst end nogensinde.

De enkelte foredrag kan høres uafhængigt af hinanden og foregår i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke, Kirkegade 24, Esbjerg. Der er gratis adgang. Kaffe og te kan købes i pauserne.

Lørdag den 24. marts kl. 10.15-11.45
"Den dobbelte dannelse"
ved Morten Kvist, højskolemand, debattør og præst

Lørdag den 24. marts kl. 12.15-13-45
"Dannelse: Frigørelse eller frisættelse? Konfliktlinjer i nutidig dannelsestænkning"
ved Michael Böss, lektor emeritus, forsker, forfatter, journatlist og debattør

Dette er sidste dato i forårets foredragsrække.

Kirkehøjskolen er et fællesprojekt for Skads Provsti, og foredragene arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet.