Velkommen til Saedden Kirke

Tirsdag den 15. november kl. 19.00
Foredrag med Dorte Futtrup
i Sædden kirke

Dorte Futtrup er professionel fortæller - dvs. formilder af den gamle mundtlige fortælletradtion uden brug af bog eller manuskript.

SØNDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 17.00
 
På Alle Helgens Dag er der en særlig mindegudstjeneste i Sædden Kirke.

Alle Helgens Dag er en dag, hvor vi mindes dem, der er døde i årets løb. Derfor bliver det en gudstjeneste, hvor vi vil lade fællessang, musik og korsang veksle med læsning af tekster fra Bibelen. Der bliver også tid til stilhed og eftertanke, når navnene på dem, der er døde inden for det seneste år, vil blive læst op.

Christian Bogh er pr. 1. november 2016 ansat som sognepræst i Sædden sogn med en kvote på 40% - og 60% ved Vor Frelser kirke.

Han indsættes i embedet ved Sædden sogn ved en festgudstjeneste søndag den 6. november kl. 10.00. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et let traktement, hvor menigheden har mulighed for at hilse på vores nye sognepræst.

VI BYDER PÅ:
- Føl-plads - det vil sige, man er under oplæring
- En lille flok særdeles velsyngende sangere at synge sammen med - både professionelle og dygtige amatører
- En skøn korsats hver søndag
- Noder, der mailes ud i forvejen
- Arbejde 3-5 søndag formiddage om måneden
- Et godt arbejdsmiljø i et rum med god akustik
- 2 fleksible organister og masser af god orgelmusik
- Løn efter kvalifikationer

VI BYDER PÅ:
- En lille flok særdeles velsyngende sangere at synge sammen med - både professionelle og dygtige amatører
- En skøn korsats (motet) hver søndag
- Noder, der mailes ud i forvejen
- Arbejde 2-5 søndag formiddage om måneden
- Et godt arbejdsmiljø i et rum med god akustik
- 2 fleksible organister og masser af god orgelmusik
- Løn efter kvalifikationer (kr. 263,25 - kr. 450 pr. højmesse)

TO UNGE MUSIKERE fra Rom har for en stund forladt de romerske kirker og koncertsale for spille koncerter i Vestjylland.

Fredag den 28. oktober gæster de Sædden Kirke.

MANDAG DEN 31. OKTOBER 2016 KL. 17.00

Som optakt til fejringen af reformationsåret 2017 afholder Ribe Stift reformationsgudstjeneste i Ribe Domkirke.

Prædikant:
Domprovst Jens Torkild Bak

Taler i kirken:
Biskop Elof Westergaard
Borgmester Egon Fræhr

Kirkehøjskolen åbner i dette efterår døren på klem til reformationsåret 2017.

Vi skal høre om tiden før reformationen. Hvad tog vi afsked med, og hvad har tiden før reformationen med morgendagens Danmark at gøre?
Stygge Krumpen blander sig også, og vi slutter af med en hel dag i reformationens verden. Med dette er vi helt sikkert klædt godt på til Lutheråret næste år.

FÅ DIG ET GULD-MEDLEMSSKAB
søndag den 30. oktober
kl. 10.00-12.30

Kl. 10.00 er der familiegudstjeneste ved Bent Skovhus.

Kl. 11.15 kan der købes frokost: 2 sandwichs og 1 sodavand eller kaffe/te til 15 kr.

Kl. 11.00 vil der være aktiviteter for børn og voksne.

Dagen er tilrettelagt i samarbejde med børne- og ungdomsorganisationerne i sognet.

tirsdage fra kl. 9.30-11.15

Kirkens legestue er et tilbud til alle forældre, der har lyst til sammen med deres småbørn fra 0-6 år at mødes med andre til leg og hyggeligt samvær. Det er hver tirsdag fra kl. 9.30-11.15.

Vi starter i legestuen med kaffe/the, saftevand og brød.

VI SØGER EN FRIVILLIG, DER KAN SPILLE PÅ ET INSTRUMENT OG EVT. SYNGE

Din opgave som frivillig bliver at ledsage morgensangen og sanglege. Opgaven kan evt. deles med andre frivillige i turnus. Instrumentet kan være klaver, guitar el.lign. Der er et flygel til rådighed.

Legestuen holder til i kirkens sal hver tirsdag formiddage fra 1. september til 1. juni, dog ikke i skolernes ferie. Mødetid er fra kl. 9 til ca. 11.30 Derudover skal du regne med at deltage i et par planlægningsmøder.

Trinitatis betyder treenighed på latin.

Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent.

Du skal sammen med præsten vælge salmer til bisættelse, begravelse eller bryllup. Måske begrænser dit salmekendskab sig til "Et barn er født i Betlehem". Der findes 790 andre salmer i Den Danske Salmebog med 567 andre melodier (nogle melodier "genbruges" til flere salmer). Det er mange at vælge imellem. Måske er melodien også vigtig for dig, og du læser ikke noder.

er pt. konstitueret som sognepræst ved Sædden Kirke.

Kontakt kirkekontoret for nærmere kontaktoplysninger.

Denne nye portal giver dig et godt overblik over, hvad der sker i kirkerne i og omkring Esbjerg og på Fanø.

Gå ikke glip af de mange spændende arrangementer, der foregår i de enkelte kirker - se mere hér

Torsdage i lige uger kl. 10.00 - afgang fra Sædden Kirke
(dog ikke helligdage)

5-6 km. gåtur i adstadigt tempo på stier og veje i nærområdet.
Der sluttes af med Sædden Kirkes go'e kaffe og lidt sødt i kirkens sal til hygge og afslapning, inden alle igen skilles.

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding - mød blot op, gå med og få et par hyggelige formiddagstimer!

Derfor søger vi frivillige til at fotografere.

Vi er glade for allerede at have fået en aftale i stand med fotoklubben "De Frie Objektiver", men de skal jo også have fri en gang imellem.

Så derfor; er man interesseret i at slippe sin indre amatør-fotograf løs, hører vi meget gerne fra jer. Man skal være i besiddelse af fotograf-talent og/eller træning samt et godt kamera.

Til dramatisering af fx. bibelhistorier mangler vi udklædningstøj, sko eller andet tilbehør.

Veste, habitjakker/-bukser eller kjoler kunne bruges i lignelsen om den fortabte søn; bukser og bluser til sømændene i lignelsen om Jonas i fiskens bug eller måske arbejdstøj til lignelsen om arbejderne i vingården - festtøj til lignelsen om det store festmåltid osv.

Tit mangler vi også sko, støvler, briller, hatte osv.