Velkommen til Saedden Kirke

#glædeligpåske
#detvihartilfælles

Fra midten af marts og påsken over byder Sædden Kirke på et væld af gudstjenester og arrangementer.

I denne oversigt kan du se, hvad der sker i forbindelse med påsken i Sædden Kirke. Du kan også hente folderen i kirken.

folkekirken.dk kan du læse mere om påsken, bl.a. om påskens dage, salmer og traditioner.

Vi tager afsted fra Sædden Kirke kl. 8.30 og forventer at være tilbage i Esbjerg ca. kl. 20.30.

Turen i år går til Hvide Sande, hvor vi drikker morgenkaffe og hører tidligere borgmester Iver Enevoldsen fortælle om byen og havnens udvikling.

Snapper, børnenes ven fra "Sigurd fortæller Bibelhistorier", tager i fire korte videoer på besøg hos sin ven, præsten Andreas, for at finde ud af, hvorfor vi fejrer påske.

Plancherne er lavet af minikonfirmander fra 4A fra Markusskolen.

Plancherne er lavet over det mistede får (Luk. 15, 11-32).

Der er en gammel tradition for at gå Via Dolorosa gennem Jerusalems gader. Man standser ved såkaldte korsstationer, lytter til lidelseshistorien og slutter ved Gravkirken, som ligger, hvor korset stod, og Jesu grav ligger. Det er en gribende oplevelse.

Med denne påskedug, der er en meter bred og 22 meter lang, er der forsøgt at lave en vandring, hvor man kan opleve og gennemleve hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.

Skærtorsdag
den 29. marts kl. 17.30

Sædden Kirke inviterer igen i år til fællesspisning skærtorsdag. Efter måltidet deltager vi i gudstjenesten kl. 19.30 ved Tage Kristian Kristensen.

Bindende tilmelding senest tirsdag den 27. marts til Michaela Lydiksen; michaelalydiksen@gmail.com.
Betaling sker kontant eller via Mobilepay på dagen.

16.055,24 kr. blev der i søndags samlet ind i Sædden, Hjerting og Guldager sogne til Folkekirkens Nødhjælp (excl. MobilePay).

Efter gudstjenesten startede indsamlerne med at spise pizza sammen, inden de drog ud på ruterne. Efter indsamlingen var der kaffe og kage.

TAK til alle indsamlere; I gjorde det godt!

TIRSDAG FORMIDDAGE FRA KL. 09.00 TIL CA. 11.30

Kirkens legestue holder til i salen hver tirsdag formiddage fra 1. september til 1. juni, dog ikke i skolernes ferie. Mødetid er fra kl. 9 til ca. 11.30; selve legestuen er fra kl. 9.30-11.15. Udover tirsdag formiddage skal du regne med at deltage i et par planlægningsmøder.

Dannelse blev aktuel med syndefaldet, da Eva lod sig friste til at spise af æblet fra Kundskabens Træ. Adam og Eva blev dødelige, fordrevet fra Edens Have – og skulle nu klare sig i livet og i verden. Men hvordan skulle de danne sig?

Kirkehøjskolen har arrangeret seks foredragsholdere med baggrund i teologien, højskolebevægelsen og historien, som vil komme og give deres bud på spørgsmålet, som i dag er mere aktuelt og komplekst end nogensinde.

Mandag den 19. marts -
søndag den 25. marts

I uge 12 vil kirken summe af aktivitet, når elever fra 4. klassen på Markusskolen indtager kirken som minikonfirmander.

Børnene skal lære Sædden Kirke og personalet bedre at kende. Gennem bibelfortælling, sang, leg, løb og kreative aktiviteter får børnene et større kendskab til kirken og den kristne tro på en spændende måde.

Søndag den 14. januar var der premiere på vores nye dåbstiltag.

Sognepræst Carina Hansson døbte 2 børn under højmessen. Og disse 2 børn blev således de første i sognet, der fik en engel, dåbslys og dåbsklud i forbindelse med dåben.

På fotoet ses dåbsbarnet Smilla med forældre og storbror samt sognepræst Carina Hansson.

Sædden Kirke er kommet på Facebook; du kan finde os lige hér.

På vores Facebook-side vil vi dele stort og små fra livet i vores fantastiske kirke.

Vi vil fortælle om kommende begivenheder i Sædden Kirke.

Det er også muligt at skrive til os og få svar, men vi behandler selvfølgelig ikke personsager over Facebook.

Vi ses på Facebook

Du skal sammen med præsten vælge salmer til bisættelse, begravelse eller bryllup. Måske begrænser dit salmekendskab sig til "Et barn er født i Betlehem". Der findes 790 andre salmer i Den Danske Salmebog med 567 andre melodier (nogle melodier "genbruges" til flere salmer). Det er mange at vælge imellem. Måske er melodien også vigtig for dig, og du læser ikke noder.

Denne portal giver dig et godt overblik over, hvad der sker i kirkerne i og omkring Esbjerg og på Fanø.

Gå ikke glip af de mange spændende arrangementer, der foregår i de enkelte kirker - se mere hér

Torsdage i lige uger kl. 10.00 - afgang fra Sædden Kirke
(dog ikke helligdage)

5-6 km. gåtur i adstadigt tempo på stier og veje i nærområdet.
Der sluttes af med Sædden Kirkes go'e kaffe og lidt sødt i kirkens sal til hygge og afslapning, inden alle igen skilles.

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding - mød blot op, gå med og få et par hyggelige formiddagstimer!