Velkommen til Saedden Kirke

#glædeligpåske
#detvihartilfælles

Fra starten af april og påsken over byder Sædden Kirke på et væld af gudstjenester og arrangementer.

I denne oversigt kan du se, hvad der sker i forbindelse med påsken i Sædden Kirke.

folkekirken.dk kan du læse mere om påsken, bl.a. om påskens dage, salmer og traditioner.

Skærtorsdag
den 13. april kl. 17.30

Sædden Kirke inviterer i år til fællesspisning skærtorsdag. Efter måltidet deltager vi i gudstjenesten kl. 19.30.

Menu: Lam eller kylling, flødekartofler og salat
Pris 85,- kr.
Børnemenu: Pølser og pommes frites
Pris 35,- kr.
Prisen er inkl. drikkevarer.

PALMESØNDAG
DEN 9. APRIL KL. 10.00

Biskop Elof Westergaard, Ribe Stift, kommer på bispevisitats i Sædden Kirke i forbindelse med gudstjenesten kl. 10.00. Det er sognepræst Bent Skovhus, der prædiker. Der er mulighed for at hilse på biskoppen til kirkekaffen.

Menighedsrådet ved Sædden Kirke håber, at mange har lyst til at komme og deltage.

Efter kirkekaffen mødes biskoppen med menighedsrådet.

Foto: Munke Atelier

Onsdag den 5. april kl. 15.00-16.30 
ved sognepræst Bent Skovhus

Efter gudstjenesten er der kaffe med boller og lagkage i salen, hvor organist Birgit Bitsch Antonsen vil spille på harmonika. Og selvfølgelig bliver der også fællessang.

Alle er velkomne; beboere, pårørende og personale fra sognets ældrecentre samt andre ældre i sognet.

TIRSDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30
ved Christian Bogh

Kl. 9.30 er der kaffe, saftevand og brød i salen inden gudstjenesten.

Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med legestuen.

19.453,67 kr. blev der i dag samlet ind i Sædden sogn til Folkekirkens Nødhjælp.

Efter gudstjenesten startede indsamlerne med at spise pizza sammen, inden de drog ud på ruterne. Efter indsamlingen var der kaffe og kage.

TAK til alle indsamlere; I gjorde det godt!

side om side med forældremøder, trafiklys og handlelister

Der er en gammel tradition for at gå Via Dolorosa gennem Jerusalems gader. Man standser ved såkaldte korsstationer, lytter til lidelseshistorien og slutter ved Gravkirken, som ligger, hvor korset stod, og Jesu grav ligger. Det er en gribende oplevelse.

Med denne påskedug, der er en meter bred og 22 meter lang, er der forsøgt at lave en vandring, hvor man kan opleve og gennemleve hele lidelseshistorien fra palmesøndag til påskemorgen.

en oplevelse – sangstemme udover det sædvanlige

Sangerinden Marie Carmen Koppel har gennem en årrække opbygget et stort og trofast koncert-publikum. Med sin store stemme fylder hun kirker, spillesteder og kulturhuse landet over med intensitet, nærvær og musikalitet på internationalt niveau.

Med sig har hun også sin bror, saxofonisten Benjamin Koppel.

ONDAG DEN 29. MARTS KL. 17.00-19.30

"Kvindeliv i Saudi Arabien - udvikling via uddannelse"
foredrag ved lektor, forskningsleder, ph.d., sociolog Pernille Tanggaard Andersen, SDU - gift med sognepræst Tage Kristian Kristensen

Orientering om menighedsrådets arbejde ved menighedsrådsformand Thomas Hansen

Der vil blive serveret et let traktement.

Gratis - ingen tilmelding

søndag den 2. april fra kl. 11-14
i Kvaglundhallen

Folkekirken er også denne gang at finde på BabyBazar.

Kirkerne i Skads Provsti er gået sammen om en stand med folkekirkens tilbud til småbørnsfamilier.
Skal barnet døbes? Hvad skal barnet hedde? Hvad er babysalmesang? Legestue? Spaghettigudstjeneste?

Mandag den 20. marts -
søndag den 26. marts

Hele uge 12 vil kirken summe af aktivitet, når elever fra 4. klasserne på Markusskolen indtager kirken som minikonfirmander.

Børnene skal lære Sædden Kirke og personalet bedre at kende. Gennem bibelfortælling, sang, leg, løb og kreative aktiviteter får børnene et større kendskab til kirken og den kristne tro på en spændende måde.

tirsdage fra kl. 9.30-11.15

Kirkens legestue er et tilbud til alle forældre, der har lyst til sammen med deres småbørn fra 0-6 år at mødes med andre til leg og hyggeligt samvær. Det er hver tirsdag fra kl. 9.30-11.15.

Vi starter i legestuen med kaffe/the, saftevand og brød.

Til og med St. Bededag er der udstilling af ikoner i kirken.

Ikonerne er lavet af konfirmander fra BOHR-skolen, afd. Fourfeldt, og Markusskolen sammen med kunstneren Helle Noer. Ikonerne er lavet over konfirmandordene (skriftssteder fra biblen).

Sædden Kirke er kommet på Facebook; du kan finde os lige hér.

På vores Facebook-side vil vi dele stort og små fra livet i vores fantastiske kirke.

Vi vil fortælle om kommende begivenheder i Sædden Kirke.

Det er også muligt at skrive til os og få svar, men vi behandler selvfølgelig ikke personsager over Facebook.

Vi ses på Facebook

VI SØGER EN FRIVILLIG, DER KAN SPILLE PÅ ET INSTRUMENT OG EVT. SYNGE

Din opgave som frivillig bliver at ledsage morgensangen og sanglege. Opgaven kan evt. deles med andre frivillige i turnus. Instrumentet kan være klaver, guitar el.lign. Der er et flygel til rådighed.

Legestuen holder til i kirkens sal hver tirsdag formiddage fra 1. september til 1. juni, dog ikke i skolernes ferie. Mødetid er fra kl. 9 til ca. 11.30 Derudover skal du regne med at deltage i et par planlægningsmøder.

Du skal sammen med præsten vælge salmer til bisættelse, begravelse eller bryllup. Måske begrænser dit salmekendskab sig til "Et barn er født i Betlehem". Der findes 790 andre salmer i Den Danske Salmebog med 567 andre melodier (nogle melodier "genbruges" til flere salmer). Det er mange at vælge imellem. Måske er melodien også vigtig for dig, og du læser ikke noder.

Denne portal giver dig et godt overblik over, hvad der sker i kirkerne i og omkring Esbjerg og på Fanø.

Gå ikke glip af de mange spændende arrangementer, der foregår i de enkelte kirker - se mere hér

Torsdage i lige uger kl. 10.00 - afgang fra Sædden Kirke
(dog ikke helligdage)

5-6 km. gåtur i adstadigt tempo på stier og veje i nærområdet.
Der sluttes af med Sædden Kirkes go'e kaffe og lidt sødt i kirkens sal til hygge og afslapning, inden alle igen skilles.

Pris kr. 10,-

Ingen tilmelding - mød blot op, gå med og få et par hyggelige formiddagstimer!

Til dramatisering af fx. bibelhistorier mangler vi udklædningstøj, sko eller andet tilbehør.

Veste, habitjakker/-bukser eller kjoler kunne bruges i lignelsen om den fortabte søn; bukser og bluser til sømændene i lignelsen om Jonas i fiskens bug eller måske arbejdstøj til lignelsen om arbejderne i vingården - festtøj til lignelsen om det store festmåltid osv.

Tit mangler vi også sko, støvler, briller, hatte osv.